Referenser

Se första sidan "Rörarbeten utföres" för färska refernser.

Air Liquide -
Ombyggnad av syrgasfabrik. Air Liquide Surahammar

Aros Bygg & Förvaltning - VVS-service ICA butiker Västerås, Eskilstuna

Aroseken Byte av värmecentral 1500/500 Kw, Kv Lodjuret 4

ArosTornet - Byte av värmecentral 510/850 Kw, Kv Mården 5, Västerås

                    - Byte av värmecentral, Kv Älgen 1, Västerås

                    - Byte av cirkulationspumpar, Kv Loke 19, Västerås

                    - Byte av värmecentral 560/1200 Kw, Kv Loke 25, Västerås

                    - Byte av värmecentral 250/850 Kw, Kv Kungsängen 12,

                    - Byte av värmecentral, Kv Loke, Västerås

                    - Installation av fjärrkyla 1200 Kw, Punkt varuhus

BRF Djäknen - Byte av värmecentral 104/930 Kw
BRF Lanternan - Byte av värmecentral 104/200 Kw

BRF Västhaga 3 Byte av värmecentral 215/525 Kw

BRF Västhaga 4 - Byte av värmecentral 225/475 Kw

BRF Västhaga 6 - Byte av värmecentral

Bodycote värmebehandling - Ombyggnad av kyltorn

Bäckby Byalag - Byte av värmecentral 660/3700 Kw

Fastighetskontoret - Installation av fjärrkyla, Västerås Stadshus

Folksam - Installation av fjärrkyla, Kv Manfred Västerås

Kungsleden Fast AB - Installation av fjärrkyla 800 Kw, Sigma Varuhus

MFS Förvaltnings AB - Byte av värmecentral 113/150 Kw

Mimer Byggnads AB - Byte av värmecentral 245/80 Kw, Kv Simshyveln

                                  - Byte av värmecentral 3100 Kw, Karlavagnsgatan 1

                                    Samt 11 st sekundärcentraler

                                  - Byte av värmecentral 3100 Kw, Urberget

                                    Samt 7 st sekundärcentraler

                                  - Byte av värmecentral 3100 Kw, Pettersbergsgatan 20

                                    Samt 6 st sekundärcentraler

                                  - Byte av värmecentral 314/960Kw, Kv Skultuna By 1:130

Mälarenergi AB - Installation av vvx i småhus (ramavtal 1971-2010)

                          - Västerås Vattenverk, Ombyggnad av rörgalleri

                          - Byte av vvx Västerås ARV. 407 Kw

                          - Byte av vattenmätare Ca 9000 st
                         - Löpande underhåll/ombyggnationer, Vattenverket
                         - Löpande underhåll/ombyggnationer, Avloppsreningsverket
                         - Löpande underhåll/ombyggnationer, Värmepumpen
                                       -

Parfymeri Linette - Byte av värmecentral 100 Kw

Renhållninsverket - Ombyggnad av servicebyggnad

Samf Brödspaden-Baktråget - Byte av värmecentral 300/1400 Kw

Samf Ollonborren - Byte av värmecentral 132/200 Kw

Samf Teglet Byte av värmecentral 188/430 Kw
Talltorps Byalag Samf. Byten av kallvattenledningar samt kallvattenservicer i 74 fastigheter.

Tre-Kås Billackering - Byte av värmecentral 80/300 Kw

Vasakronan - Byte av värmecentral, Polishuset

                    - Byte av värmecentral, Skepparbacken 3

Wallin Byggnads AB - Byte av värmecentral 300/550 Kw, Tunbytorpsgatan 1

                                  - Byte av värmecentral 300/650 Kw, Tunbytorpsgatan 4

Wepab Plåtmonteringar - Byte av värmecentral 100 Kw

Widells Bilplåt - Byte av värmecentral 45 Kw

VM-Produkter - Byte av värmecentral 45 Kw

Vägab - Plaströrsvetsning PE Ca 10 000 skarv.

Västerås Stad Teknik & Idrott - Byte av MVC (Citytunnel) 2400 Kw

                                                  - Byte av MVC (VL) 3800 Kw

                                                  - Byte av MVC (Stadshuset) 3500 Kw

                                                  - Byte av MVC (Södra Ringvägen)

Västmanlands Avfalls AB Nybyggnad av SBR-Anläggning, Isätra Sala