Entreprenörsavtal Gasum Västerås AB

Vi tackar idag Gasum Västerås AB som skrev ett entreprenörsavtal med oss. Gasum erbjuder flytande naturgas (LNG) samt flytande biogas (LBG) ett miljövänligare alternativ till oljebaserade bränslen samtidigt som de hjälper sina kunder att uppnå sina mål för minskade utsläpp. Mer om Gasum kan ni läsa här: