AB Aros Rör & Svets 50 år 2021.

AB Aros Rör & Svets grundades 1971 av Leif och Annette Eneroth. Sedan år 2000 ägs det i andra generationen av Mikael och Peder Eneroth. Företaget har idag (december 2021) 7 st anställda.

Företaget har sedan starten inriktad sig på entrepenadverksamhet i första hand installationer av fjärrvärme-centraler. Men ombesörjer allt från värmekulvert-arbeten till mindre uppdrag som byte av kranpackningar.

Vi har sedan starten inriktat och på att verka i Västerås och dess krans-kommuner.

Målsättningen med verksamheten är att alltid förse kunden med den produkt han förväntar sig i avseende på kvalitet, pris och leveransdatum. Och helst överträffa den.

loading...

2020 > 11

Vi tackar idag Gasum Västerås AB som skrev ett entreprenörsavtal med oss. Gasum erbjuder flytande naturgas (LNG) samt flytande biogas (LBG) ett miljövänligare alternativ till oljebaserade bränslen samtidigt som de hjälper sina kunder att uppnå sina mål för minskade utsläpp. Mer om Gasum kan ni läsa här:

Läs hela inlägget »