Entreprenörsavtal Nortvolt Revolt AB

Idag skrev vi ett avtal med Nortvolt Revolt AB om att vara huvudentreprenör vid byggnationen av pilotanläggningen för världens första återvinningsanläggning för litiumbatterier. Mer om Nortvolt Revolt AB kan ni läsa här: