AB Aros Rör & Svets 50 år 2021.

AB Aros Rör & Svets grundades 1971 av Leif och Annette Eneroth. Sedan år 2000 ägs det i andra generationen av Mikael och Peder Eneroth. Företaget har idag (juli 2024) 6 st anställda.
Företaget har sedan starten inriktad sig på entrepenadverksamhet i första hand installationer av fjärrvärme-centraler. Men ombesörjer allt från värmekulvert-arbeten till byte av kranpackningar och avloppsrensningar.
Vi har sedan starten inriktat och på att verka i Västerås och dess krans-kommuner.