Om oss

AB Aros Rör & Svets startades 1971 av Leif Eneroth. Sedan år 2000 ägs det i andra generationen av Mikael och Peder Eneroth. Företaget har idag (april 2019) 7 st anställda.

 

Företaget har sedan starten inriktad sig på entrepenadverksamhet i första hand installationer av fjärrvärme-centraler. Men ombesörjer allt från värmekulvert-arbeten till byte av kranpackningar och avloppsrensningar.

 

Vi har sedan starten inriktat och på att verka i Västerås och dess krans-kommuner.

 

Målsättningen med verksamheten är att alltid förse kunden med den produkt han förväntar sig i avseende på kvalitet, pris och leveransdatum. Och helst överträffa den.

Inga uppdrag är för stora, som det här ventilbytet.

Louise, Jens, Martina och Patrik.
Louise, Jens, Martina och Patrik.